Står med kyla på benen efter ridpasset   
Efter massagen. Vi älskar bogskyddet från BoT med extra kuddar vid täckeskanten för att avlasta trycket.