21/2-15 Nordhalland MsvB

22/2-15 Mariestad MsvA 

15/3-15 Lidköping MsvA

20-22/3-15 Åstop PSG

4-6/4-15 Hästhagen PSG

12/4-15 Segerstad PSG

(25/4-15 Lidköping PSG)

1-3/5-15 Hammarö PSG

15-17/5-15 Björbäck PSG

28-31/5-15 HAMMARÖ SM (hoppas)